Skip links

Soda Steam Cylinder order app

apps

— על הפרויקט

שם הלקוח: SodaStream
תחום: משקאות, איכות הסביבה
המטרה: לפצח את החלק המורכב בהזמנת מילוי גז למכשיר הסודה בבית, התהליך לא היה פשוט ויצר בלבול ותסכול אצל הצרכנים וכלל אפשרויות רכישה אצל המשווקים ואפשרות הזמנה אונליין. כל מדינה הייתה עם תהליך שונה והמיכלים היו שונים בשל סוגי המכשירים. היה נדרש לייצר ממשק המסביר על ההבדלים וגם לדרבן את היוזרים לעבור לגז חדש וטוב יותר שהגיע כחלק ממוצר חדש שהושק.

— תהליך העבודה

השלב הראשון כלל פגישות עם צוות SodaStream להבנת הצרכים והמטרות של הפרויקט. המטרה הייתה ליצור מערכת שתפשט את תהליך הזמנת מילוי הגז ותפחית את הבלבול והתסכול של הלקוחות, תוך הצגת המוצר החדש בצורה ברורה ומדרבנת.

 

בשלב האיפיון, התמקדנו ביצירת ממשק משתמש ידידותי ואינטואיטיבי. תהליך העיצוב כלל יצירת wireframes ו-prototypes שנבדקו ושופרו בהתאם לפידבק. הממשק הותאם לכל מדינה, עם הסברים מפורטים על ההבדלים בין המיכלים וסוגי המכשירים השונים. דגש מיוחד ניתן ליצירת ממשק שמסביר בצורה ברורה ומשכנעת את היתרונות של הגז החדש, במטרה לעודד את היוזרים לעבור למוצר החדש.

הפרויקט עם SodaStream היה מרתק ומאתגר. הצלחנו לעצב מערכת הזמנת גז מתקדמת שמפשטת את תהליך ההזמנה ומשפרת את חווית הלקוח. בזכות השיתוף פעולה ההדוק עם צוות SodaStream הצלחנו לספק תוצר סופי ברמה הגבוהה ביותר.

 

 

פרויקטים נוספים

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag